martes, 25 de enero de 2011

Manifestación en Vigo contra el maltrato de animalesConvocada pola asociación PROXECTO GATO e coa colaboración dos colectivos que se indican ó final da presente nota,o vindeiro Sábado 29 terá lugar unha marcha en vigo contra o maltrato dos animais.Partirá as 18h da praza de Fernando o católico e seguirá por Urzáiz,Policarpo Sanz,Porta do sol,Elduayen,Paseo de Alfonso xii,Falperra e Praza do Rei ónde  Aurora Maestre  procederá á lectura dun manifesto.

Aínda que espallando a protesta a calquera tipo de sufrimento ou morte inflixida ós animais por motivos lúdicos,económicos ou patolóxicos,o acto céntrase sobre todo, na situación de indefensión na que se atopan os cans e gatos,seres que manteñen unha relación estreita co home pero que sen embargo,a miúdo ,reciben como pago o convertírense en víctimas de accións criminais(aínda que non sempre se lles outorgue esa categoría legal)co resultado dunha agonía que non merecen e que non podemos consentir nunha sociedade que se dí avanzada.

Dende o abandono por parte dos donos ou as condicións de vida execraveis e o sacrificio masivo nas canceiras,pasando polas pelexas organizadas,a experimentación,o comercio de seres vivos,o trato infame de moitos cazadores os seus cans ou a aficción de consideralos gatos como pezas cinexéticas,os atropelos,envelenamentos,ou os actos de crueldade tan comúns con estas criaturas,ata a indiferencia da administración e o seu escaso interese por evitar tanta dor e inxustiza,co agravante de non facer valer a lei para que os animais estean realmente protexidos,nin penar como correspondería as conductas de quen lles provocan padecementos ou lles arrebatan a vida,sen embargo sempre dispostos a intervir contra os que atenden colonias de gatos procurándolles alimentos e coidados.Todas esas e moitas maís de similar naturaza,son as razóns que nos levan a decidir esta Marcha,e a efectuar un chamamento ós medios de comunicación,pregándolles que a difundan, pois faise urxente que os cidadáns expresen de forma firme o seu rexeitamento a tales desmáns para que os responsables políticos reaccionen e se poña fin a unha lacra letal e indigna en pleno século xxi.

Moitas gracias polo compromiso que demostran con esta causa ó divulgar no seu medio a presente convocatoria

Organizacións:
Proyectogato, Libera, Ecuanimal, Protectora de Marin, Perrikus, Matar por Matar NON, Gatocan, Protectora de Porriño, Protectora de Villagarcia, Protectora de Orense, Compostela Animalista, Amigos da Terra, Protectora de Carballo, Protectora Moura, Os Palleiros, Protectora de Cambados, Terracan, Adopciones Galicia, Protectora de Puenteareas, Ojatican, Animais Sen Fronteiras. 


---------------------------------------------

Convocada por la asociación Proyectogato y con la colaboración de los colectivos que se indican al final de la presente nota, el próximo sábado 29 tendrá lugar una marcha en Vigo, contra el maltrato de los animales.
Partirá de la Plaza de Fernando El Católico y seguirá por Urzaiz, Policarpio Sanz, Puerta del Sol, Elduayen, Paseo de Alfondo XII, Falperra y Plaza del Rey donde Aurora Maestre procederá a la lectura de un manifiesto.

Aunque se extienda la protesta a cualquier tipo de sufrimiento o muerte afligida a los animales por motivos lúdicos, económicos o patológicos, el acto se centra sobre todo, en la situacion de indefensión en la que se encuentran los perros y gatos, seres que mantienen una relación estrecha con el hombre pero que sin embargo, a menudo, reciben como pago el convertirse en victimas de acciones criminales (aunque no siempre se les otorgue esa categoría legal) con el resultado de una agonía que no merecen y que no podemos consentir en una sociedad que se dice avanzada.

Desde el abandono por parte de los dueños o las condiciones de vida execrables y el sacrificio masivo en las perreras, pasando por las peleas organizadas, la experimentación, el comercio de seres vivos, el trato infame de muchos cazadores a sus perros, o la afición a considerar los gatos como piezas cinegéticas, los atropellos, envenenamientos, o los actos de crueldad tan común con estas criaturas, hasta la indiferencia de la administración y su escaso interés por evitar tanto dolor e injusticia, con el agravante de no hacer valer la ley para que los animales estén realmente protegidos, ni penar como correspondería las conductas de quien les provocan padecimientos o les arrebatan la vida, sin embargo siempre dispuestos a intervenir contra los que atienden colonias de gatos procurándoles alimentos y cuidados. Todas estas y muchas mas de similar naturaleza, son las razones que nos llevan a decidir esta Marcha, y a efectuar un llamamiento a los medios de comunicación, rogándoles que la difundan, pues se hace urgente que los ciudadanos expresen de forma firme su rechazo a tales desmanes para que los responsables políticos reaccionen y se ponga fin a una lacra letal e indigna en pleno siglo XXI.

Muchas gracias por el compromiso que demuestran con esta causa al divulgar en su medio la presente convocatoria.

Organizaciones:

Proyectogato
Libera
Ecuanimal
Protectora de Marin
Perrikus
Matar por Matar NON
Gatocan
Protectora de Porriño
Protectora de Villagarcia
Protectora de Orense
Compostela Animalista
Amigos da Terra
Protectora de Carballo
Protectora Moura
Os Palleiros
Protectora de Cambados
Terracan
Adopciones Galicia
Protectora de Puenteareas
Ojatican
Animais sen Fronteiras

No hay comentarios:

Publicar un comentario