lunes, 31 de enero de 2011

MANIFIESTO LEIDO EL PASADO SÁBADO 29/01/2011 EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR PROYECTO GATO EN CONTRA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES.

Queridos Amigos/as.

As persoas que constituímos a Asociación Protectora Proxecto Gato,facémosvos chegar hoxe o noso sentir,sentir sobre a situación xeral dos animais que sofren e morren diariamente,ben por seren abandoados,por atopárense acurralados e expulsados dos seus espazos vitais,por caeren en mans asasinas que sistemáticamente os sacrifican ou por resultaren moi frecuentemete víctimas da fame,atropelos,paos,envelenamentos,exterminios,experimentos,e un lónguísimo etc…..

Este sentir que queremos expresarvos,é dor,e o único alivio que temos é  a  acción.Este desacougo é o que nos fai imposible ficar quietos,non loitar, non traballar.

Consideramos escandalosamente anacrónico,propio de épocas pasadas o pensamento que está na raiz deste problema:A crenza de que só ten dereito a existir,aquelo que lle é útil ó home ,de xeito directo e material.Esta crenza é a que leva,entre tantas cousas,ós cazadores a abandoar, cando non matar ou torturar, a un can que xa non lle serve para tal práctica aberrante,ou a unha familia a deixar nun descampado a un animal porque xa non é cachorro e deixou de facer gracia,ou a un conductor a non parar cando ve un animal recén atropelado na estrada,ou a políticos a prohibir alimentar a colonias de gatos que dependen do ser humano para subsistir.

Pensamos que no fondo, é unha cuestión de sensibilidade,de darse de conta que hai sufrimento maís alá do ser humano,e que na maioría dos casos somos nós os causantes deste sufrimento.Pero tamén é a educación un aspecto primordial,xa que a sensibilidade se pode aprender.

Na nosa cidade atopámonos con dúas actuacións:

1.Por unha banda,a xente que sente esa dor da que falabamos e ACTÚA,voluntarios e voluntarias sen os cales  o noso labor como protectora sería imposible.e,

2.Por outra banda,os políticos municipais e a chamada”protectora de animales y plantas de vigo”ó abeiro do noso concello ,e que dende hai maís de 25 anos é o reino exclusivo dunha señora(Amparo Roger)que espalla  un verdadeiro telón de aceiro detrás do cal nada se ve, nada se sabe,nese lugar non queren testemuñas non se consente escrutinio de ningún tipo.
Estes organismos non senten dor nin desacougo pola situación dos animais,só buscan o propio beneficio en forma de diñeiro ou de votos,e se alían entre sí,en nefasta simbiose e abandeirando  a defensa dos animais como gran desculpa,traballan soterradamente só para eles.Contan co poder político,cos cartos e cos medios de comunicación para espallaren a súa gran mentira,para facer que fan,para mal utilizalos caudais públicos,para enganala xente que inocentemente pensa que os animais de vigo están sendo eticamente e correctamente tratados.

En consecuencia,toda esta forza que é espontánea,que xorde da sensibilidade da xente,que é auténtica porque non busca compensación material,que é incansable porque está enraizada nas conviccións das persoas concienciadas,non é aproveitada,non é canalizada e axudada para que poidamos realizalo noso labor,senón todo o contrario;é obstaculizada,calumniada,desacreditada,perseguida,acurralada e sacrificada.

Polo que o noso maior desafío,a dificultade maís rotunda coa que nos atopamos,é a guerra que a concelleira de Medio Ambiente CHUS LAGO e a protectora de animales y plantas de vigo,nos está a facer,guerra que se concreta no imcumplimento de contrato que se traduce na falta de pago dende o mes de Marzo,inexistencia das instalacións novas prometidas e un acoso psicológico e mediático que vimos sufrindo dende case o principio por non querer ser coma eles.

Por todo isto,amigos e amigas ,estamos hoxe aquí.

-para pedirvos que non deixedes que usen os vosos cartos e os vosos votos para o seu beneficio exclusivo,por moito que mintan,que deturpen e que poñan  de desculpa ós animais que nada lles importan.
-para que se cumpla o pactado no contrato.
-para demandar SENTIDO COMÚN nas actuacións da concellería de Medio Ambiente e non dictar bandos como o de prohibir alimentar ás colonias de gatos e logo dicir que se están controlando cando o que se busca é eliminalas.
-para invitarvos a que actuedes e non vos deixedes vencer polo desánimo.

Sabemos que agás o mundo camiñe para atrás ,o futuro está con nós,coa xente que pensa que o sufrimento é o inimigo,síntao unha persoa ou un animal,e que tódolos seres vivos teñen dereito a existir,a ter unha vida digna e a que se  lles trate con respeto.

Moitas gracias amigos/as.


-----------------------------------------------------


Queridos amigos/as:

Las personas que constituimos la Asociación Protectora Proyecto Gato os hacemos llegar hoy nuestro sentir, sentir sobre la situación general de los animales que sufren y mueren diariamente, bien por ser abandonados, por encontrarse acorralados y expulsados de sus espacios vitales, por caer en manos asesinas que sistemáticamente los sacrifican, o por resultar muy frecuentemente víctimas del hambre, atropellos, golpes, envenenamientos, exterminios, experimentos y un larguísimo etc.

Este sentir que os queremos expresar es dolor y el único alivio que tenemos es la acción. Esta inquietud es lo que nos hace imposible quedar inactivos, no luchar, no trabajar.

Consideramos escandalósamente anacrónico, propio de épocas pasadas, el pensamiento que está en la raiz de esta problema: la creencia de que sólo tiene derecho a existir aquello que es útil al hombre, de modo directo y material. Esta creencia es la que lleva, entre tantas cosas, a los cazadores a abandonar, cuando no matar y torturar, a un perro que ya no le sirve para tal práctica aberrante, o a una familia a dejar en un descampado a un animal porque ya no es cachorro y dejó de hacer gracia, o a un conductor a no parar cuando ve a un animal recién atropellado en la carretera, o a los políticos a prohibir alimentar a colonias de gatos que dependen del ser humano para subsistir.

Pensamos que en el fondo es una cuestión de sensibilidad, de darse cuenta que hay sufrimiento más allá del ser humano y que en la mayoría de los casos somos nosotros los causantes de ese sufrimiento. Pero también es la educación un aspecto primordial, ya que la sensibilidad se puede aprender.

En nuestra ciudad nos encontramos 2 actuaciones:

1. Por un lado, la gente que siente ese dolor del que hablábamos y ACTÚA, voluntarios y voluntarias sin los cuales nuestro labor como protectora seria imposible. Y,

2. Por otro lado, los políticos municipales y la llamada "protectora de animales y plantas de Vigo" al lado de nuestro Ayuntamiento, y que desde hace mas de 25 años es el reino exclusivo de una señora (Amparo Roger) que extiende un verdadero telón de acero detrás del cual nada se ve, nada se sabe, en ese lugar no quieren testimonios, no se consiente escrutinio de ningún tipo.

Estos organismos no sienten dolor ni inquietud  por la situación de los animales, sólo buscan su propio beneficio en forma de dinero o de votos, y se alían entre sí, en nefasta simbiosos y abanderando la defensa de los animales como gran disculpa, trabajan soterradamente sólo para ellos. Cuentan con el poder político, con el dinero y con los medios de comunicación para espacir su gran mentira, para hacer lo que hacen, para malutilizar los caudales públicos, para engañar a la gente que inocentemente piensa que los animales de Vigo están siento éticamente y correctamente tratados.
En consecuencia toda esta fuerza que es espontánea, que surge de la sensibilidad de la gente, que es auténtica porque no busca compensación material, que es incansable porque está enraizada en las convicciones  de las personas concienciadas, no es aprovechada, no es canalizada y ayudada para que podamos realizar nuestra labor, sino todo lo contrario. Es obstaculizada, calumniada, desacreditada, perseguida, acorralada y sacrificada.
Por ello nuestro mayor desafío, la dificultad más rotunda con las que nos encontramos, es la guerra que la concejala de Medio Ambiente CHUS LAGO y la protectora de animales y plantas de Vigo nos está haciendo, guerra que se concreta en el incumplimiento del contrato , que se traduce en la falta de pago desde el mes de marzo, inexistencia de las instalaciones prometidas y un acoso psicológico y mediático que venimos sufriendo desde casi el principio por no querer ser como ellos.

Por todo esto, amigos y amigas, estamos hoy aquí:
Sabemos que, excepto que el mundo camine para atrás, el futuro está con nosotros, con la gente que piensa que el sufrimiento es el enemigo, lo sienta una persona o un animal, y que todos los seres vivos tienen derecho a existir, tener una vida digna y a que se les trate con respeto.
Muchas gracias, amigos y amigas.


Vigo, 29 de Enero de 2011

Martito, llamamiento urgente

En la madrugada del sábado, recibimos una llamada de un ciudadano por un gato en mal estado en la calle Cachamuiña. El hombre nos cuenta que había estado llamando una y otra vez al lacero de la perrera y que no conseguía localizarlo. No se por que no nos sorprende.
No hacia ni unas horas que habíamos pasado,en manifestación, por esa misma calle.
Cuando acudimos, nos encontramos con esto:Este pobre angelito presenta un traumatismo craneoencefalico severo, el paladar partido... No sabemos si ha sido un accidente de coche, si ha caído desde una ventana abierta...lo único que sabemos es que es un gato casero y esterilizado, ya que tiene muy buen carácter. O quizás sea uno de esos gatos que algunos piensan que deberían vivir en la calle...
A pesar del aspecto que presentaba a las dos de la mañana, hoy Martito ha mejorado bastante y esperamos que tenga buen pronostico en la revisión de esta tarde. Es un cielo de gato al que le gusta descansar en el regazo de su cuidadora.
Os pedimos que crucéis los dedos por este angelito, y que ayudéis en lo posible a localizar a su familia.

Si podéis ayudarle, contactar con nosotras:


apaproyectogato@gmail.com

Tlf: 648 508 108 / 605 422615
Tl adopciones: 670 594 658

Agradecer a la persona que nos aviso, que no se dio por vencido por que, como es habitual, el lacero no estuviese disponible, no dejando al pequeño a su suerte. Martito tiene una oportunidad gracias a el.

NOVEDADES: 05/02/2011

Nuestro Martito ha sido identificado como Carrillo, un gato perteneciente a una colonia cercana a la zona donde fue encontrado. Gracias a la persona que nos aviso que colocó los carteles en la zona lo reconoció la cuidadora de la colonia.
Todo apunta a que ha sido un atropello. Martito tiene todavía para largo ya que las lesiones son muy serias, aunque va comiendo bien y todo apunta a que es un luchador y se va a recuperar. Una vez se le de el alta se dará en adopción. Es una maquina de ronroneos que solo pide mimos.

NOVEDADES 10/06/2011

Nuestro Martito ha encontrado un hogar estupendo. Se acabaron las penurias en la calle para el :D

VALENTÍN SE RECUPERA


Hace unos días que os hablamos de este gatiño: http://blogdeproyectogato.blogspot.com.es/search?q=GATO+ENCONTRADO+EN+CORUXO

Nuestro pequeño Valentin (así lo hemos bautizado) ha sido operado este fin de semana con éxito y poco a poco se va recuperando.
Es un gato muy bueno y casero, se nota que no vivía en la calle. El pobre lo esta pasando muy mal. Si nadie lo reclama , lo pondremos en adopción.

Se entregará desparasitado, esterilizado, microchipado, testado, con contrato y seguimiento.
Si lo reconocéis o podéis ayudarle a regresar a casa, contactad con nosotros:


apaproyectogato@gmail.com

Tlf: 648 508 108
Tl adopciones: 670 594 658

domingo, 30 de enero de 2011

Perra perdida en Ponteareas: YA ESTA EN CASA


DIFUNDIMOS:

Hoy, domingo día 30/01/2011 a las 10:30 de la mañana se ha perdido Rita en la Sierra do Galleiro (Ponteareas, Pontevedra), en la parte de arriba de Confurco y A Hermida.
Rita tiene 4 años y medio, pesa 22 kilos, es gris con mechones plateados, está ESTERILIZADA y MICROCHIPADA (el número del microchip es: 981098100586579 4 981, y está instalado en el lado izquierdo del cuello). Lleva un collar verde con una chapa negra con una casita de perros, el número de teléfono que aparece en la chapa ya no es el mío (mea culpa). Es una perrra muy obediente y dependiente. Si la llamáis seguramente acuda a la llamada, es muy cariñosa y muy buena, nada agresiva.Tiene miedo de los sonidos fuertes (tiros, petardos...) se pone a temblar y busca donde esconderse.
Por favor, difundid al máximo.


Muchas gracias por ayudarme a encontrarla


Rita ya esta con su familia gracias a unos ángeles que la recogieron y pusieron carteles.
Felicidades para su familia y gracias a todos los que contribuisteis difundiéndola y buscándola.

sábado, 29 de enero de 2011

Perro encontrado en la Autovía de Vigo

Este peludo fue recogido por un compañero en la Autovía de Vigo. Es un autentico cielo, aunque tenía un poquito de miedo.

Si lo reconoces o crees que puedes ayudarle a regresar a casa, por favor, contacta con nosotros:


apaproyectogato@gmail.com

Tlf: 648 508 108 / 605 422615

"Chus Lago nos boicotea"

 Protesta en Vigo esta tarde contra la concejala de Medio Ambiente

La gestión del refugio de gatos existente en las instalaciones de la Protectora de Animales enfrenta a Proyecto Gato con la concejala de Medio Ambiente, la socialista Chus Lago. Tras meses de tensiones, una manifestación saldrá a las seis de esta tarde de Fernando el Católico hacia el centro en protesta por la política municipal en defensa de los animales.

-¿Por qué van a salir a la calle hoy?
-En general, por la vulneración de los derechos de los animales por parte de las administraciones, y en especial por lo que ocurre en Vigo. Creen más rápido y positivo sacrificar que invertir dinero en mejorar la situación.

-¿Y qué es lo que ocurre?
-Proyecto Gato firmó hace tres años un acuerdo con el Concello para que gestionáramos el refugio de gatos. Sin embargo, no construyeron las instalaciones prometidas y llevamos diez meses sin recibir los 3.000 euros mensuales para pienso y medicinas para los gatos. Por el contrario, estamos siendo acosadas.

-¿...?
-La relación se fastidió al poco de empezar ya que pretendían que hiciéramos el trabajo de la perrera: estar aquí y cuando hubiera muchos animales, sacrificarlos. No lo hicimos, explicamos lo que ocurría y empezamos a molestar. Por eso, nos enviaron a la Policía Local para que nos marcháramos

-Una situación complicada...
-Nos tachan de locas por tener muchos animales, pero la culpa es de Lago que no hacía más que traerlos pese a nuestros avisos. Le dijimos que había que esterilizar, pero no recoger sin capacidad para tenerlos, pero no nos hizo caso. Es una mentirosa, quiere echarnos y nos boicotea para lograrlo.

-¿Qué esperan de la manifestación de hoy? 
-Que aumente la conciencia de la gente que tiene un animal de compañía, y también que el Concello se replantee su política en este campo.

Fátima Lago vicepresidenta de proyecto gato


Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2011/01/29/0003_201101V29C5991.htm   

viernes, 28 de enero de 2011

Gatita naranja encontrada en Carretera Provincial

En el Colegio Lope de Vega en la  Carretera Provincial ha aparecido una gatita muy cariñosa de color naranja, se la veía casera. Por desgracia avisaron al lacero y esta en la perrera.

 Si sabéis de alguien que pueda estar buscándola, por favor, avisarle cuanto antes de que esta en la Perrera de la Madroa.

Cordi, atacado por un perro

Hace un año conocimos a Cordi. Unos vecinos preocupados lo encontraron con una cuerda atada a la cintura. La cuerda resulto ser de nudo corredizo, alguna mente retorcida había intentado asfixiarlo, quizás por que pasaba por ahí y le molestase que respirase.

Lo cierto es que Cordi nació de nuevo con poco mas de un susto.Cordi ya demostró ser un gato bueno, dulce, cariñoso y confiado en aquel momento.
Quizás por eso ha vuelto a nuestras manos justo un año después, con la misma mirada interrogante del que no entiende por que le han hecho esto.
Esta vez parece haber sido el perro de alguien...
Cordi ha tenido mucha suerte, sobre todo por que ya no volverá mas a la calle.  Se acabaron los sádicos, los gamberros y los perros, el veneno, los golpes, los atropellos...y habrá quien todavía piense que en la calle están bien.
Si se lo preguntasen a Cordi posiblemente respondiese con un mimo y un ronroneo, y es que el poco entiende de la estupidez humana y la ignorancia de los que prefieren mirar a otro lado y autoconvencerse de que todo esta bien, que en la calle se buscan la vida, que no pasa nada...


Cordi se esta recuperando, en cuanto se le de el alta se podrá adoptar, esterilizado, testado, desparasitado, con microchip y contrato de adopción.


apaproyectogato@gmail.com

Tlf: 648 508 108 / 605 422615
Tl adopciones: 670 594 658

GATO ENCONTRADO EN CORUXO


Este gatito apareció herido en la carretera de Camposancos,donde está la cafetería que está al lado de la iglesia de San Salvador de Coruxo.
Hay que operarlo sin falta.
Es un gatito casero y parece cuidado.

Si lo reconoces o puedes ayudarlo a regresar a casa, por favor, contacta con nosotros:

apaproyectogato@gmail.com

Tlf: 648 508 108

Gata encontrada en Chapela


Esta gatita fue encontrada ayer en la zona de Chapela de arriba , Av. Angel de Lema, cerca a la estación de bomberos.
Es pequeña y es muy cariñosa, por su estado se nota que es casera y esta bien cuidada.

Si la reconoces o puedes ayudarla a regresar a casa, por favor, contacta con nosotros:

apaproyectogato@gmail.com

Tlf: 648 508 108 / 605 422615

miércoles, 26 de enero de 2011

Maullemos juntos de Fernando Sanchez Dragó

En Vigo están a punto de poner a quinientos mininos de patitas en el arroyo. El ayuntamiento se niega a seguir pagando los tres mil euros mensuales de la subvención necesaria para que el centro de acogida “Proyectogato A Madroa” no se vea obligado a cerrar sus instalaciones. Seguro que ese dinero se lo gasta cualquier concejal en idioteces protocolarias y comilonas de representación tirando de la tarjeta de crédito que entre todos le pagamos.
      Se acercan las elecciones: el holocausto gatuno pasará factura. De momento, el día 29, a las seis de la tarde, los defensores de esos animales, a los que tengo por hijos, por hermanos y por maestros, y de todos los seres vivos, se concentrarán en la plaza de Fernando el Católico y desde ella se encaminarán hacia la del Rey pidiendo amparo para quienes tanto lo merecen. Mi alma los acompañará. Mi corazón, también. Mi cuerpo, por la lejanía, no puede hacerlo. Mi pluma, aquí la tienen…
      Teseo, Sensei y Susto, desde Madrid, Damisela y Bufanda, desde Kioto, y Soseki y Puzo, desde el territorio del Arco Iris, se unen a la manifestación.
      Hace poco escribí en este blog que cuando un gato muere, el universo tiembla. ¿Y si son quinientos? Me estremece pensarlo. Será un choque de supernovas. Señores del Concello: recapaciten, por favor. Aún están a tiempo. Si reaccionan, todos los gatófilos de Vigo les votarán.
      Cedo ahora la palabra, en nombre no sólo de los gatos, sino de todos los animales, al excelente poeta y bonísima persona Rafael Sarmentero. Catorce versos dicen, según Lope, que es soneto, y soneto es lo que ese amigo me ha enviado…

LO JUSTO Y LO CORRECTO

Quizás no era correcto y le dio igual
amarrar a aquel perro con un cable,
rociarlo con un líquido inflamable
y encenderle un petardo en el bozal.

Arrastrar hasta un pozo al animal,
golpearlo de un modo miserable,
reducirlo a un estado lamentable
y dejar lo peor para el final.

A aquéllos que maltratan animales,
les deseo el mejor de los finales:
la condena a la pena capital;

si viven con el mal como proyecto,
su muerte es un final casi perfecto.
Quizás no es lo correcto. Me da igual.

Podéis comentar la noticia aquí: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/dragolandia/2011/01/26/maullemos-juntos.html


Final feliz para la peque

Siempre insistimos en la importancia de difundir y seguir difundiendo todos los animales que nos encontramos. A veces son abandonados, pero muchas veces están perdidos y una buena difusión puede hacer que regrese a su casa, con su familia.
Este ha sido el caso de esta preciosa triki , que recogimos hace unos días, con un desgarro importanteHoy ya esta en su casa, con su familia, tratando de olvidar la mala experiencia de caer por una ventana.
Su familia nos ha asegurado que nunca mas se despistaran con el tema y mañana le pondrán el microchip para convertirla en una gata "documentada" :DNo nos cansaremos de repetir que gatos y ventanas abiertas no son compatibles, y que por ley, todos los peludos con los que compartimos nuestra vida deben estar microchipados.
Pensar cuantos finales felices podríamos escribir todas las protectoras si cumpliéramos las normativas municipales y microchipáramos a nuestros peques.

Esta peque ha tenido suerte, se recuperará en las buenas manos de su familia, pero otros no han podido contarlo, y algunos están en la protectora, pensando por que no han podido regresar a casa.

¿De veras queréis arriesgaros?

martes, 25 de enero de 2011

Manifestación en Vigo contra el maltrato de animalesConvocada pola asociación PROXECTO GATO e coa colaboración dos colectivos que se indican ó final da presente nota,o vindeiro Sábado 29 terá lugar unha marcha en vigo contra o maltrato dos animais.Partirá as 18h da praza de Fernando o católico e seguirá por Urzáiz,Policarpo Sanz,Porta do sol,Elduayen,Paseo de Alfonso xii,Falperra e Praza do Rei ónde  Aurora Maestre  procederá á lectura dun manifesto.

Aínda que espallando a protesta a calquera tipo de sufrimento ou morte inflixida ós animais por motivos lúdicos,económicos ou patolóxicos,o acto céntrase sobre todo, na situación de indefensión na que se atopan os cans e gatos,seres que manteñen unha relación estreita co home pero que sen embargo,a miúdo ,reciben como pago o convertírense en víctimas de accións criminais(aínda que non sempre se lles outorgue esa categoría legal)co resultado dunha agonía que non merecen e que non podemos consentir nunha sociedade que se dí avanzada.

Dende o abandono por parte dos donos ou as condicións de vida execraveis e o sacrificio masivo nas canceiras,pasando polas pelexas organizadas,a experimentación,o comercio de seres vivos,o trato infame de moitos cazadores os seus cans ou a aficción de consideralos gatos como pezas cinexéticas,os atropelos,envelenamentos,ou os actos de crueldade tan comúns con estas criaturas,ata a indiferencia da administración e o seu escaso interese por evitar tanta dor e inxustiza,co agravante de non facer valer a lei para que os animais estean realmente protexidos,nin penar como correspondería as conductas de quen lles provocan padecementos ou lles arrebatan a vida,sen embargo sempre dispostos a intervir contra os que atenden colonias de gatos procurándolles alimentos e coidados.Todas esas e moitas maís de similar naturaza,son as razóns que nos levan a decidir esta Marcha,e a efectuar un chamamento ós medios de comunicación,pregándolles que a difundan, pois faise urxente que os cidadáns expresen de forma firme o seu rexeitamento a tales desmáns para que os responsables políticos reaccionen e se poña fin a unha lacra letal e indigna en pleno século xxi.

Moitas gracias polo compromiso que demostran con esta causa ó divulgar no seu medio a presente convocatoria

Organizacións:
Proyectogato, Libera, Ecuanimal, Protectora de Marin, Perrikus, Matar por Matar NON, Gatocan, Protectora de Porriño, Protectora de Villagarcia, Protectora de Orense, Compostela Animalista, Amigos da Terra, Protectora de Carballo, Protectora Moura, Os Palleiros, Protectora de Cambados, Terracan, Adopciones Galicia, Protectora de Puenteareas, Ojatican, Animais Sen Fronteiras. 


---------------------------------------------

Convocada por la asociación Proyectogato y con la colaboración de los colectivos que se indican al final de la presente nota, el próximo sábado 29 tendrá lugar una marcha en Vigo, contra el maltrato de los animales.
Partirá de la Plaza de Fernando El Católico y seguirá por Urzaiz, Policarpio Sanz, Puerta del Sol, Elduayen, Paseo de Alfondo XII, Falperra y Plaza del Rey donde Aurora Maestre procederá a la lectura de un manifiesto.

Aunque se extienda la protesta a cualquier tipo de sufrimiento o muerte afligida a los animales por motivos lúdicos, económicos o patológicos, el acto se centra sobre todo, en la situacion de indefensión en la que se encuentran los perros y gatos, seres que mantienen una relación estrecha con el hombre pero que sin embargo, a menudo, reciben como pago el convertirse en victimas de acciones criminales (aunque no siempre se les otorgue esa categoría legal) con el resultado de una agonía que no merecen y que no podemos consentir en una sociedad que se dice avanzada.

Desde el abandono por parte de los dueños o las condiciones de vida execrables y el sacrificio masivo en las perreras, pasando por las peleas organizadas, la experimentación, el comercio de seres vivos, el trato infame de muchos cazadores a sus perros, o la afición a considerar los gatos como piezas cinegéticas, los atropellos, envenenamientos, o los actos de crueldad tan común con estas criaturas, hasta la indiferencia de la administración y su escaso interés por evitar tanto dolor e injusticia, con el agravante de no hacer valer la ley para que los animales estén realmente protegidos, ni penar como correspondería las conductas de quien les provocan padecimientos o les arrebatan la vida, sin embargo siempre dispuestos a intervenir contra los que atienden colonias de gatos procurándoles alimentos y cuidados. Todas estas y muchas mas de similar naturaleza, son las razones que nos llevan a decidir esta Marcha, y a efectuar un llamamiento a los medios de comunicación, rogándoles que la difundan, pues se hace urgente que los ciudadanos expresen de forma firme su rechazo a tales desmanes para que los responsables políticos reaccionen y se ponga fin a una lacra letal e indigna en pleno siglo XXI.

Muchas gracias por el compromiso que demuestran con esta causa al divulgar en su medio la presente convocatoria.

Organizaciones:

Proyectogato
Libera
Ecuanimal
Protectora de Marin
Perrikus
Matar por Matar NON
Gatocan
Protectora de Porriño
Protectora de Villagarcia
Protectora de Orense
Compostela Animalista
Amigos da Terra
Protectora de Carballo
Protectora Moura
Os Palleiros
Protectora de Cambados
Terracan
Adopciones Galicia
Protectora de Puenteareas
Ojatican
Animais sen Fronteiras

lunes, 24 de enero de 2011

Perrita perdida en Oleiros (Coruña)


DIFUNDIMOS:

Hola, me llamo Chispa y me he perdido. Soy una pequeña perrita de pelo beis y largo.
Si me encontráis agradecería que llamarais a este número: 677598000
PD: te echamos de menos.

Noticias de nuestros pequesHoy os vamos a presentar a Chispita, os copiamos la carta que nso envía su familia:

Ya hace tiempo que "Chispita" forma parte de nuestra familia, de hecho la peque de la casa en sus dibujos de niña de cuatro años la dibuja formando parte de nuestra tribu.
Dado que vivimos en una casa, Chispa entra y sale cuando quiere y en una ocasión desapareció durante días. No paramos de buscarla, hasta que ya pasados tres dias empezamos a perder la esperanza, pero ... días después apareció con una rotura en la cadera. Se ve que esta gatita utiliza a fondo sus siete vidas: que felicidad recuperarla, había dejado un vacío tras de sí. Se recuperó plenamente y solo esperamos que no vuelva a darnos mas sustos.

Cuando regresamos a casa siempre está esperándonos y nos regala un buen "recital gatuno", lástima no interpretar sus maullidos...A veces nos premia con regalos "de su cosecha",nos regala su caza consistente en ratones, pajaritos (una pena), y hasta en una ocasión un lagarto que gloriosamente trajo hasta la cocina (medio vivo todavía y para gran pánico mío).

Es algo glotona, y ladronzuela, debe ser de los pocos defectos que tiene, todavía esta mañana robó una sardina de la mesa de la barbacoa. Se vé que robándola, debe tener mejor sabor la comida ejejje.

En definitiva, nuestra Chispita tiene su propia personalidad y nos conviene a la perfección: es NUESTRA gatita. Aqui os dejamos unas fotitosQue guapísima se la ve a nuestra ladronzuela de sardinas.  Darle muchos mimos de nuestra parte a esta belleza y seguir cuidándola mucho. :D

Gatita carey recogida la calle Esperanto(Vigo)

Este viernes hemos recogido una gata en el Colegio Alba,en la calle Esperanto de Vigo, que presentaba un desgarro importante.

Es una gata totalmente casera en muy buen estado por lo que sospechamos que puede haberse perdido.
Por favor, ayudarla a regresar a casa.
Si pensáis que podéis ayudar a que regrese a casa, por favor, contactar con nosotras:

apaproyectogato@gmail.com

Tlf: 648 508 108 / 605 422615

Caramelito


Este guapetón con cara de sueño es Caramelito, un cielo de gato. Es jovencito y se lleva e maravilla con humanos y felinos.

Se da en adopción esterilizado, microchipado, testado, desparasitado con contrato de adopción, pre y post seguimiento.

Contacto:
apaproyectogato@gmail.com
Tl adopciones: 670 594 658
Tl: 648 508 108

Pichi


Pichi es nuestra gatiña marinera. Vivía en una colonia del puerto.
Es una gata muy mimosa y juguetona, totalmente acostumbrada al ser humano, aunque en un principio es algo tímida. Se ha adaptado perfectamente a vivir en piso. Desde su casa de acogida nos cuentan que tiene algo de miedo a los gatos pero se va adaptando poco a poco a sus compañeros felinos.

Se da en adopción esterilizada, microchipada, testada, desparasitada con contrato de adopción, pre y post seguimiento.

viernes, 21 de enero de 2011

VIAJES SOLIDARIOS (ATENCION MADRID, BARCELONA, LLEIDA, FERROL Y LA CORUNA)

 Atención que podría ser una interesante oportunidad que haya mas personas que vengan con los viajeros solidarios para participar desde otras provincias en esta manifestación!! ANIMAROS!!


1) Tenemos un viaje solidario desde Madrid que posiblemente saldrá para el día 26 de enero, pero todo dependerá de las donaciones que tengamos. Para este viaje se necesitan medicinas (tengo una lista para quien pueda colaborar con algo, incluso hay incluidos medicamentos para humanos), también PIENSO TONUS, LIDL o Mercadona, y PIENSOS DE DIETAS (URINARIO, RENAL, GASTROINTESTINAL, etc, etc) DESPARASITADORES INTERNOS Y EXTERNOS, LATITAS DE DIETA (URINARY, ETC)

Contactar conmigo a silvana.animalista@yahoo.com.ar (aclarando que es para el viaje desde MADRID)

2) VIAJE SOLIDARIO DESDE LA CORUÑA DIA 30 DE ENERO
Contactar conmigo a silvana.animalista@yahoo.com.ar (aclarando que es para el viaje desde LA CORUÑA)

3) VIAJE SOLIDARIO DESDE FERROL DIA 29 DE ENERO
Contactar directamente con la persona que hará el viaje Contacto: animalworld2011@hotmail.es
Evento en facebook http://www.facebook.com/event.php?eid=102388119838024

4) VIAJE SOLIDARIO DESDE LLEIDA Y BARCELONA FINALES DE FEBRERO O PRINCIPIOS DE MARZO
Contactar conmigo todavía no hay fechas confirmadas, pero podéis comenzar a contactarme
silvana.animalista@yahoo.com.ar

Manifestacion el 29 de Enero

jueves, 20 de enero de 2011

Husky localzada en VigoDIFUNDIMOS:

Esta perra ha sido localizada en Vigo. :

Esta es Shasha..... tiene entre 2 y 4 años, es una husky alta, alargada, pesa 26 kilos, está delgada pero no esquelética. Tiene anemia, babesia y diarrea con sangre y me dijo mi vet que ha expulsado piedras que ha comido.... Las orejas las tiene medio comidas de las moscas y en un ojo tiene una cicatriz de una úlcera que no le curaron, aunque ve perfectamente, ya me lo confirmó. Es fuerte, dominante, como un buen nórdico y está un poco asustada. Conmigo muy bien, se deja acariciar y mueve la cola y se tumba y se relaja, pero con mis perros está a la defensiva... aún no sabemos si por el carácter nórdico o por lo enferma que está..... Le han hecho analítica, ecografía, revisión general de ojos, oídos,.... y le han puesto pipeta y le han dado pastillas para desparasitar y le han puesto la primera inyección para la babesia, que repetiremos dentro de 15 días. Tiene que estar un mes en tratamiento para la babesia, hacer dieta y tomar hierro un mes, por la anemia...El contacto soy yo y mi mail: rosavigo@gmail.com

 


 


Papa Noel visita a Bico

Seguro que algunos os acordáis de Bico, nuestra gata viajera. Se fue a Zurich a aprender idiomas y parece ser que las cosas le van de maravilla, por lo meno se ha hecho entender muy bien por Papa Noel y le han traído todo lo que pedía (bueno, casi todo, Bico también pidió un hermanito pero parece ser que esa carta de perdió en el camino...a lo mejor llega con retraso).

Nos ha mandado unas fotos de sus regalos, los cuales ya ha estrenado entusiasmada:Bueno, ejem, esta es la bolsa en que venían los juguetes, que al final tuvo tanto éxito, que para el año que viene posiblemente le traigan mas XD.
No te quejes Bico, menudos regalazos.
También nos ha enviado unas fotos de su nuevo pisito, es algo pequeño pero muy apañado XD
Y con unas vistas estupendas a la cocina...
Felicidades Bicos, se te ve preciosa y adaptada. Ojalá todos tus deseos se cumplan este año :D
Dale muchos mimos a tus humanos.