jueves, 2 de noviembre de 2017

A NOVA LEI (Lei 4/2017, do 3 de outubro), DE PROTECCIÓN E BENESTAR DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA EN GALIZA NON SANCIONARÁ POR ALIMENTAR NIN RECOLLER AOS ANIMAIS ABANDOADOS OU EXTRAVIADOS

A NOVA LEI (Lei 4/2017, do 3 de outubro), DE PROTECCIÓN E BENESTAR DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA EN GALIZA NON SANCIONARÁ POR ALIMENTAR NIN RECOLLER AOS ANIMAIS ABANDOADOS OU EXTRAVIADOS
Debido ás recentes noticias e as continuas chamadas e avisos que estamos recibindo de persoas que están moi preocupadas e teñen medo ás sancións por alimentar e recoller animais abandoados ou extraviados, queremos emitir este comunicado para tranquilizar sobre todo a esas persoas que se dedican ao coidado destes animais.
A nova lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galiza, contempla no artigo 26 a figura das colonias felinas, e puntualiza no artigo 6 que é responsabilidade dos concellos a defensa e protección destes animais.
Cando existe unha colonia de animais abandoados sen que ninguén as alimente, danse as seguintes circunstancias:
Primeiro: Estase incumprindo por parte dos concellos a súa protección, porque son os concellos os responsables do seu benestar, segundo o artigo 6 desta lei.
Segundo: O artigo 9, d) di que está prohibido non proporcionar aos animais auga e alimentación abondas e adecuadas ás súas necesidades.
Con respecto as prohibicións e sancións, temos que decir que grazas aos esforzos e continuas reunións que mantivemos numerosos colectivos cos responsables da redacción desta lei, conseguimos que tanto na prohibición de alimentar coma de recoller animais abandoados ou extraviados, se contemple a posibilidade de que calquera cidadá ou cidadán poida auxiliar a un animal abandoado ou extraviado sen ser multado, porque a lei antepón en todos os casos o benestar dos animais e a súa salvagarda (artigos 9, 22, 38 e 39).
En base a esto, todas aquelas persoas que alimenten as colonias de animais abandoados, poden seguir facéndoo tranquilamente porque a lei lles ampara.
POLO TANTO, NON SE PODE MULTAR POR ALIMENTAR NIN RECOLLER AOS ANIMAIS ABANDOADOS OU EXTRAVIADOS.
CALQUERA AMENAZA OU ACTO DE BANDALISMO QUE SUFRA A XENTE QUE AUXILIE OU ALIMENTE AOS ANIMAIS TEN QUE SER NOTIFICADO E DENUNCIADO.
Para máis información podedes leer a lei enteira nos boletíns oficiais:
DOG Núm. 194 Mércores, 11 de outubro de 2017
BOE Núm. 263 Luns 30 de outubro de 2017
Éstes son os artigos específicos sobre este tema:
Artigo 6. Competencias das administracións en materia de protección animal 
Artigo 9. Prohibicións xenéricas 
Artigo 22. Recollida e acollemento dos animais vagabundos e extraviados 
Artigo 26. Colonias felinas 
Artigo 38. Infraccións leves
Artigo 39. Infraccións graves

No hay comentarios:

Publicar un comentario